Građevinsko zemljište na Pagu6614 pogleda


Zadarska županija  |  Povljana  |  

  • Povljana
  • 300.000 m2
  • Cijena na upit

Površina zemljišta koje je predmet prodaje iznosi 300.000,00 m2 (prema upisu u zemljišnoj knjizi i posjedovnom listu). Smješteno je uzduž obalne crte dugačke 800 metara. Zemljište je neograđeno, nepravilnog oblika, u blagom je padu prema obali. Djelomično je prekriveno borovom šumom i niskim raslinjem. Lokacija procjenjivanog zemljišta nema razvedenu infrastrukturu. Na zemljištu nema  izgrađenih građevina. Prema Prostornom planu uređenja Općine Povljana (Službeni glasnik Zadarske županije broj 10/03, 11/03, 14/05, 16/07, 01/09 i 12/11) procjenjivano zemljište nalazi se u T2 zoni. 

Plot area for sale:  300,000.00 m (according to land records and possession title). Situated along 800 m of coastline. The plot is not enclosed by fence, has an irregular shape on a slight slope to the coastline. It is partially  covered with pine-wood and groundcover plants. The location has no infrastructure. There are no buildings constructed on the plot. According to the Zoning Scheme for the Municipality of Povljana (Official Gazette of the County of Zadar no.  10/03, 11/03, 14/05, 16/07, 01/09 i 12/11) the plot is situated in T2 zone.Cijena m2: Na upit


Informacije o kreditima

FLEXI stambeni krediti
Kredit koji se fleksibilno prilagođava Vašim potrebama i mogućnostima! Sami kontrolirajte iznos mjesečne rate kredita u skladu s Vašim životnim potrebama!

 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: