Građevinsko zemljište u Zadru8188 pogleda


Zadarska županija  |  Zadar  |  Ulica Brune Bušića

  • Zadar
  • 56.000 m2
  • Cijena na upit

Ukupna površina čestica zemljišta koja su predmet prodaje iznosi 55.706,00 m2 (prema upisu u zemljišnoj knjizi). Zemljište je smješteno uz ulicu Brune Bušića, predio Mocire u Zadru. Zemljište nije ograđeno, nepravilnog je oblika, u blagom padu. Djelomično je prekriveno niskim i visokim raslinjem. Lokacija predmetnog zemljišta nalazi se okružena izgrađenim građevinskim zemljištima i to obiteljskim kućama i višestambenim zgradama. Priključci komunalne infrastrukture položeni su u gabaritu prometnice –ulice Brune Bušića i to instalacije vodoopskrbe, odvodnje, TK instalacije i instalacije NN mreže. Na zemljištu nema izgrađenih građevina. Prema Urbanističkom planu uređenja stambene zone „Mocire“ zemljište se nalazi u zoni stambene namjene – srednja gustoća stanovanja oznake Ss i u zoni stambene namjene – mješovite oznake Ssm.

U zoni stambene namjene – srednja gustoća stanovanja (Ss) mogu se planirati stambene zgrade. U zoni stambene namjene – mješovita (Ssm) mogu se planirati stambene zgrade s gospodarskim djelatnostima uslužnog i trgovačkog karaktera, te društvene djelatnosti, i to kako slijedi:a) javni, društveni i poslovni sadržaji (liječnička ambulanta, smještaj starijih i nemoćnih osoba, dječji vrtić, agencije, uredi i sl.),

b) gospodarske djelatnosti (uslužne, trgovačke i turističko-ugostiteljske djelatnosti).

Sadržaji za smještaj i boravak gostiju (turistički apartmani, sobe za najam i sl.) mogu se planirati u svim stambenim zgradama u svim zonama u kojima se mogu planirati stambene zgrade u obuhvatu Plana.

Total area of the plot for sale:  55.706,00 m2 (according to land records). The plot is situated alongside  Brune Bušića street, Mocire area  in Zadar. The plot is not enclosed by fence, has an irregular shape on a slight slope. It is partially covered with groundcover plants. The location of the plot is surrounded by developed lots with  both single family homes and multi-unit buildings. Utility infrastructure connections alongside the road - Brune Bušića street:  water supply, sewerage, telecommunications, and low-voltage power installations. There are no buildings constructed on the plot. According to the Zoning Scheme for Mocire residential area the plot is situated in a residential- use zone where medium-density housing is permitted (Ss) and mixed residential-use zone (Ssm).

The residential-use zone with medium density (Ss) can be used for housing construction. The mixed residential-use zone (Ssm) can be used for mixed residential-commercial purposes (apartment buildings with service, retail and commercial centers, social activities):

a) public, social and business activity (outpatient service,  lodging of elderly, children day care centers,  agencies, offices, etc.)

b) commercial activity (service, retail, tourism and catering)

Lodging facilities (tourist apartments, rooms, etc.) can be planned in all buildings in all zones which permit housing construction covered by the Scheme. Cijena m2: Na upit


Informacije o kreditima

FLEXI stambeni krediti
Kredit koji se fleksibilno prilagođava Vašim potrebama i mogućnostima! Sami kontrolirajte iznos mjesečne rate kredita u skladu s Vašim životnim potrebama!

 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: