Urbanistički plan uređenja (UPU)

Izvor: Urbanizam.hr

UPU je provedbeni plan koji određuje prostorni razvoj naselja ili dijela naselja. UPU-om se određuje namjena površine te način na koji će se ona urediti i koristiti. Ujedno se njime određuju oni zahvati u prostoru koji su značajni za detaljniju razradu u Detaljnom planu uređenja. UPU se obvezno propisuje za neizgrađene dijelove građevinskih područja naselja i neizgrađena izdvojena građevinska područja izvan naselja.
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: