Građevna čestica

Izvor: Urbanizam.hr

To je čestica zemljišta na kojoj je moguće graditi. Da bi za građevinsku česticu bilo moguće ishoditi dozvole za gradnju, potrebno je da ona bude uređena. Uvjeti za uređenje građevinske čestice propisani su Urbanističkim planom uređenja (UPU-om) i Detaljnim planom uređenja (DPU-om).
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: