Lokacijski uvjeti

Izvor: Urbanizam.hr

To su uvjeti određeni lokacijskom dozvolom ili rješenjem o uvjetima građenja a uskladu s prostornim planovima. Oni određuju do koje visine se može graditi, kako je smještena građevina u prostoru, itd. Lokacijski uvjeti utvrđeni na taj način ne mogu se mijenjati.
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: