Namjena površina

Izvor: Urbanizam.hr

Određuje na koji će se način koristiti prostor, upotrebljavati građevine i urediti zemljišta, tj. da li je na određenom području predviđena izgradnja isključivo zgrada stambene namjene ili je unutar tog područja dopušteno graditi i poslovne zgrade. Namjena korištenja prostora se unutar prostornih planova označava određenim slovima kao što su: S - samo stambene zgrade M1 - zgrade različite namjene - uglavnom stambene M2 - zgrade različite namjene - uglavnom poslovne K1 - poslovne zgrade K2 - trgovački kompleksi, itd.  
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: