Elaborat iskolčenja

Izvor: Urbanizam.hr

Elaborat iskolčenja je dokument kojim se pokazuje na koji je način iskolčena neizgrađena/izgrađena građevina na terenu. Izrađuju ga za to ovlaštene osobe – geodeti.
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: