Parcelacijski elaborat

Izvor: Urbanizam.hr

je dokument koji izrađuju za to ovlaštene osobe (geodeti), a služi da bi se mogla provesti parcelacija zemljišta. Parcelacijski elaborat mora biti usklađen s lokacijskom dozvolom, rješenjem o uvjetima građenja, rješenjem o utvrđivanju građevine ili Detaljnim planom uređenja. Na temelju tog elaborata (koji mora biti ovjeren od nadležnog tijela) izdaje se akt o parcelaciji kojim se provodi upis parcele u katastar, odnosno zemljišne knjige.
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: