Projekti

Izvor: Urbanizam.hr

Glavni projekt detaljnije razrađuje sve elemente građevine definirane u idejnom projektu (tehnička rješenja građevine te prilagodbu zakonima i propisima). On mora biti u skladu s idejnim projektom, a izrađuje ga ovlašteni arhitekt. Kod izgradnje kuće do 400 m2 glavni projekt NIJE potrebno potvrditi od strane nadležnog tijela, ali mora biti dostupan na gradilištu.

Za izgradnju građevine iznad 400 m2 takva je potvrda potrebna. Idejni projekt je dokument koji Vam je potreban da biste dobili lokacijsku dozvolu. On govori o tome gdje će se na parceli nalaziti građevina i kako će ona izgledati (koliko će biti velika, koliko će imati prozora i vrata, koliko prostorija...). Idejni projekt ne smije biti u suprotnosti sa zakonima i prostornim planovima, a izrađuje ga ovlašteni arhitekt. Izvedbeni projekt obvezan je za sve građevine iznad 400 m2. Njime se razrađuju svi tehnički detalji glavnog projekta s kojim mora biti u skladu. Različiti dijelovi projekta služe kao upute izvođačima radova na gradilištu. Izrađuje ga ovlašteni arhitekt.  
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: