Izvadak iz katastarskog plana

Izvor: Urbanizam.hr

To je dokument koji, na zahtjev, izdaje ured za katastar općine. Izvadak je grafički prikaz katastarskih čestica označenih određenim brojem. Uvid u katastarski plan je javan, pa stoga svakome tko preda uredan zahtjev može biti omogućen uvid u katastar. Izvadak iz katastarskog plana je dokument koji je bitan kod postavljanja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole. Podaci u katastru trebali bi biti jednaki onima u zemljišnim knjigama. U katastru se nalaze podaci o onome tko se nalazi u posjedu zemljišta, ali i ne i podaci o vlasništvu nekretnine.  
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: