Izvadak iz zemljišnih knjiga

Izvor: Urbanizam.hr

To je dokument koji dokazuje tko je u vlasništvu određene nekretnine. Uvid u zemljišne knjige je javan i svakome tko preda uredan zahtjev može biti omogućen uvid u zemljišne knjige. Izvadak iz zemljišnih knjiga je dokument koji je potreban kod postavljanja zahtjeva za izdavanje lokacijske dozvole i rješenja o uvjetima građenja. Podaci u zemljišnim knjigama bi trebali biti identični podacima u katastru. Zk izvadak se sastoji od 3 lista – vlastovnice, posjedovnice i teretnice.  
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: