Zaštićeno obalno područje mora (ZOP)

Izvor: Urbanizam.hr

To je područje koje obuhvaća sve otoke, pojas kopna u širini od 1000 m od obalne crte i pojas mora u širini od 300 m od obalne crte i ucrtava se na Hrvatskoj osnovnoj karti. Sva zemljišta locirana na otoku, na morskoj obali ili udaljena od obale 200, 300 ili 700 metara (manje od 1000 m) /bolje: ili udaljena od obale manje od 1000 m nalaze se unutar zaštićenog obalnog područja.  Zakon za to područje propisuje posebne uvjete građenja.  
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: