Projektna organizacijska struktura

Projektna organizacijska struktura (engl. project organization structure, njem. Projektorganisation) je vrsta organizacijske strukture poduzeća koja se uspostavlja za realizaciju konkretnog zadatka, odnosno projekta. Riječ je o prijevremenoj organizacijskoj formi, o posebnom obliku timske organizacije.

Projektna organizacijska struktura fleksibilna je organizacija. Kad se projekt završi, projektni tim se raspušta. Projektna organizacijska struktura može biti stalna (za projekte koji se ponavljaju) i nestalna (za projekte koji se ne ponavljaju).

Definicija je preuzeta iz Leksikona menadžmenta u izdanju Masmedia.
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: