Kapital

Kapital (engl. capital, njem. Kapital):
1. u poslovnoj ekonomiji koristi se za označavanje veličine vlasničke glavnice (vlastitog kapitala poduzeća). Prema međunarodnim računovodstvenim standardima, vlasnička glavnica je kapital poduzeća koji bez obzira na tip vlasništva obuhvaća: vrijednost uloga pojedinačnih ulagača, vrijednost izdanih dionica i ostalo neimenovano vlasništvo imovine kao što je raspoloživi dohodak iznad dioničkih premija, povećanje vrijednosti imovine zbog pozitivnih efekata revalorizacije, rezerve i neraspoređeni dobitak. Tri su vrste vlasničke glavnice, tj. vlastitog kapitala: inokosni kapital, ortački kapital i dioničarski kapital. Inokosni je kapital onaj čiji je vlasnik jedna osoba. Vlasnik odgovara za dugove svojeg poduzeća neograničeno svojom cjelokupnom imovinom (poslovnom i osobnom). Kapital koji posjeduju vlasnici ortačkih poduzeća je ortački kapital. Iako je ova vrsta kapitala po karakteristikama identična inokosnom, postoji mogućnost da neki vlasnici imaju limitiranu odgovornost u visini poslovne imovine (komanditna društva). Treća vrsta kapitala je dioničarski (korporacijski) kapital. Ovaj kapital podijeljen je na dionice i ima visok stupanj mobilnosti na tržištu kapitala. Odgovornost njegovih vlasnika limitirana je na visinu poslovne imovine. Vlasništvo korporacije (dioničkog društva) iskazuje se kroz dva osnovna dijela: dioničke glavnice (dioničkog kapitala) i vlasničke glavnice (kapitala) kumulirane poslovanjem. Dionička glavnica je knjigovodstveno prikazana vrijednost ukupnog broja glavnih dionica (jedinica dioničkog kapitala je nominalna vrijednost jedne dionice). Dionička glavnica je vlastiti (trajni) izvor ukupnih sredstava dioničkog poduzeća prema njegovim vlasnicima (trajni kapital korporacije koji dioničari u normalnim uvjetima poslovanja ne mogu povući). Drugi je dio vlasništva korporacije kapital kumuliran poslovanjem (ostatak neraspodijeljene dobiti), a dobije se kao razlika između svih kumuliranih dobiti poduzeća i svih poslovnih gubitaka i dividenda podijeljenih dioničarima;

2. novac koji pojedinac ili poduzeće ulaže u započinjanje ili dalje odvijanje poslovnog pothvata. Kapital označava ukupnu vrijednost imovine poduzeća (financiranu iz vlastitih i/ili tuđih izvora). Kapital se dakle može promatrati kao imovina (aktiva) ili vlasništvo (pasiva), tj. kao njihova međuovisnost;

3. dugoročna pasiva poduzeća (vlasnička glavnica i dugoročni dugovi);

4. u makroekonomiji, imovina sposobna za stvaranje dodatne imovine.

Definicija je preuzeta iz Leksikona menadžmenta u izdanju Masmedia.
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: