Kako upisati stan u grutovnicu ako je investitor kao vlasnik istog još uvijek upisan u gruntovnicu?

31.5.2011 | Autor/Izvor: www.foto-nekretnine.hr

Kupio sam stan od osobe koja nije upisana u gruntovnici (još uvijek je upisan investitor). Posjedujem ugovor od bivšeg vlasnika s investitorom, i taj ugovor sam podnio na gruntovnicu uz prijedlog za upis, ali prijedlog mi je odbijen. Molim Vas da mi odgovorite na pitanje zašto je prijedlog odbijen i kako da upišem stan u gruntovnicu
U rješenju koje navodite obrazloženi su razlozi zbog kojih nije udovoljeno Vašem prijedlogu. Prvenstveno, upis u zemljišnu knjigu dopušten je samo protiv osobe koja je u času podnošenja takvog prijedloga već upisana kao vlasnik nekretnine. Kad je knjižno pravo preneseno izvanknjižno na više osoba uzastopno, posljednji stjecatelj može zahtijevati da se upis provede neposredno na njega, ukoliko dokaže ispravama podobnim za upis, neprekinuti niz izvanknjižnih stjecatelja - od osobe upisane u zemljišnim knjigama, do njega kao posljednjeg stjecatelja. Pretpostavljam da je u Vašem slučaju razlog neudovoljavanja prijedlogu nedostatak u formi ili sadržaju isprava temeljem kojih ste zahtijevali upis (ugovora o kupoprodaji).

Ukoliko postoje nedostaci u ugovoru zaključenim s prodavateljem, navedeno je moguće ukloniti njegovim aneksom zaključenim između Vas i prodavatelja. Ako se nedostaci odnose na ugovor zaključen između prednika prodavatelja (investitora) i prodavatelja, navedeno je moguće ukloniti supotpisom ugovora i ovjerom potpisa (ako potpis na ugovoru nije bio propisno ovjeren), ili izdavanjem tabularne izjave od strane ovlaštene osobe (investitora ili njegovog pravnog slijednika), a ukoliko investitor više ne postoji i nema pravnog slijednika, supotpisom Državnog odvjetništva, koje je u tom slučaju ovlašteno izdavati i tabularnu izjavu.

                                                                                                                      Na pitanja su odgovorili stručnjaci časopisa Foto-Nekretnine


                                                                                             
Povratak
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: