Je li dozvoljena gradnja nogometnog terena na građevinskoj parceli oznake M1?

31.5.2011 | Autor/Izvor: www.foto-nekretnine.hr

Zainteresiran sam za izgradnju nogometnog terena s umjetnom travom natkrivenog balonom na području Zagreba. Građevinska parcela mi je u namjeni M1. Zanima me mogu li uopće izgraditi teren na M1 ili samo na R1 i zanima me trebam li vaditi lokacijsku dozvolu za to ili neki drugi akt ili ništa?
Ukoliko je građevinska parcela označena kao M1, to znači da je ista prema GUP-u bila označena kao površina mješovite namjene, pretežno stambene, i da je na njoj bila dozvoljena gradnja primjerice stambenih, stambeno – poslovnih i poslovnih građevina, građevina javne i društvene namjene, komunalnih građevina i sl. U pravilu je na površinama mješovite namjene moguće graditi dječja igrališta, sportsko – rekreacijska igrališta te manje prostore za sport i rekreaciju. Da li je na površini koja Vas zanima dozvoljena gradnja nogometnog terena ovisi prvenstveno o točnoj lokaciji na kojoj namjeravate graditi, namjeni površine, dimenzijama građevine i sl. Sve navedeno uređeno je važećim dokumentima  prostornog uređenja, čiji sadržaj je moguće provjeriti u nadležnom uredu za graditeljstvo, a takvi dokumenti točno uređuju što se i koliko može graditi u određenoj zoni, odnosno uređuju pitanja površine, visine, katnosti, kao i ostale mogućnosti gradnje.

                                                                                                                     Na pitanja su odgovorili stručnjaci časopisa Foto-Nekretnine


Povratak
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: