Kako nasljednik nekretnine vrši upis uknjižbe prava vlasništva na istoj?

20.4.2011 | Autor/Izvor: www.foto-nekretnine.hr

Namjeravam prodati stan u Zagrebu. Provjerom u gruntovnici utvrdio sam da je kao vlasnik upisan moj pokojni otac. U ostavinskom postupku proglašen sam njegovim jedinim nasljednikom. Što trebam učiniti da budem u zemljišnim knjigama upisan kao vlasnik stana?
Ukoliko postoji rješenje o nasljeđivanju koje je pravomoćno, kojim je obuhvaćena predmetna nekretnina i u kojem ste Vi navedeni kao nasljednik, temeljem takvog rješenja možete predložiti upis uknjižbe prava vlasništva u zemljišnim knjigama.

Ukoliko nekretnina nije obuhvaćena rješenjem o nasljeđivanju, nadležnom ostavinskom sudu trebate podnijeti prijedlog za provođenje ostavinske rasprave radi naknadno pronađene imovine, u kojem uz postojeće rješenje o nasljeđivanju trebate dostaviti i izvadak iz zemljišnih knjiga. Po zaprimljenom prijedlogu sud će naknadno pronađenu imovinu rasporediti temeljem ranije donesenog rješenja, odnosno provest će novu ostavinsku raspravu te će se temeljem takvog rješenja izvršiti upis uknjižbe prava vlasništva na nekretnini.

                                                                                                                    Na pitanje su odgovorili stručnjaci časopisa Foto-Nekretnine.

Povratak
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: