Da li je potrebna dozvola za uređenje građevne čestice postojeće građevine?

20.4.2011 | Autor/Izvor: www.foto-nekretnine.hr

Treba li dozvola za pušnicu, dimenzije 1.40 m i 3.0 m visine odmaknuta 5 m od međe i ceste?
Ukoliko će se objekt nalaziti na čestici na kojoj je smještena i Vaša kuća, njegovoj gradnji možete pristupiti bez akta kojim se odobrava građenje, budući da se radi o uređenju građevne čestice postojeće građevine. Pravilnikom o jednostavnim građevinama i radovima određene su  jednostavne građevine i radovi čijem se građenju, odnosno izvođenju može pristupiti bez rješenja o uvjetima građenja, potvrđenog glavnog projekta i građevinske dozvole.

                                                                                                                    Na pitanja su odgovorili stručnjaci časopisa Foto-Nekretnine.
Povratak
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: