Treba li za rekonstrukciju postojećeg potpornog zida visine 4 m lokacijska ili građevinska dozvola?

7.10.2010 | Autor/Izvor: www.foto-nekretnine.hr

Da li za rekonstrukciju postojećeg potpornog zida visine 4 m, treba lokacijska ili građevinska dozvola, s napomenom da se u jednoj trećini dužine planira još i nadogradnja od 2 metra na već postojećoj visini od 2 metra (jer negdje nedostaje dio zida do visine od 4 m)?
Zakonom o prostornom uređenju i gradnji propisano je kako se svaki zahvat u prostoru provodi u skladu s dokumentima prostornog uređenja, posebnim propisima i lokacijskom dozvolom. Međutim, prema odredbi čl. 104. istog Zakona lokacijska dozvola ne izdaje se za zgrade čija bruto površina nije veća od 400 m, zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti (čija bruto površina nije veća od 600 m) i jednostavnije građevine i radove. Dakle, za građenje spomenutih građevina nije potrebna lokacijska niti građevinska dozvola, već je istima moguće pristupiti na temelju pravomoćnog rješenja o uvjetima građenja, odnosno na temelju potvrđenog glavnog projekta. Zakonom je također propisano da se gradnji pojedinih jednostavnijih građevina i radovima koje pravilnikom odredi ministar može pristupiti bez ikakvog akta kojim se odobrava građenje. Tako je između ostaloga spomenutim Pravilnikom propisano da se može pristupiti gradnji ograde građevinske visine do 1,6 m i potpornog zida građevinske visine do 0,8 m bez akta kojim se dozvoljava građenje. S obzirom na izneseno, smatram da bi u Vašem slučaju bio potreban akt kojim se dozvoljava građenje, pri čemu je uputno da mogućnosti izgradnje kao i odredbe postojećih dokumenata prostornog uređenja provjerite u nadležnom uredu za prostorno uređenje i graditeljstvo.
                                                                                                                  Na pitanje su odgovorili stručnjaci časopisa Foto-Nekretnine.
Povratak
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: