Gradnja u zelenom

3.4.2009 9:26:00 | Autor/Izvor: www.urbanizam.hr

Mogu li izgraditi nekakav objekt -klijet od 20-40 m2 na zemljištu od 2.200 m2 koje se nalazi u zoni zaštite zelene površine -oznaka Z?
U pravilu zone zaštitnih zelenih površina su izostavljene od gradnje, osim iznimno.
 
Prema odredbama GUP-a Grada Zagreba iznimno, unutar zaštitnih zelenih površina mogu se graditi i manje građevine javne i društvene, ugostiteljske i stambene namjene, klijeti, kompostane i groblje kućnih ljubimaca kada je to određeno urbanim pravilima ove odluke.
 
Da bi Vam točno mogli odgovoriti, potrebno je znati gdje je točna lokacija Vaše čestice.
 
Pošaljite nam izvadak iz katastarskog plana.
Povratak
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: