Da li se potkrovlje računa u BRP?

1.4.2009 11:29:00 | Autor/Izvor: www.urbanizam.hr

Da li se površina tavana (pod kosim dvostrešnim krovom) na primjer nadozida uračunava u bruto građevnu površinu? Zanima me jer se po ukupnoj površini određuje da li je do 400 m2 i ide na rješenje o uvjetima gradnje ili je veće od 400 m2 pa ide na lokacijsku dozvolu?
Prilikom izračuna građevinske (bruto) površine Vaše kuće, zbrajaju se sve etaže, uključujući i potkrovlje. Visina nadozida u ovom slučaju nije važna.
Povratak
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: