Izmjene glavog projekta

31.12.2008 11:13:00 | Autor/Izvor: www.urbanizam.hr

Namjeravam graditi kuću na proljeće, imam građevinsku po starom zakonu, međutim htio bi napravit nekakve promjene, po starom projektu postoje istaci u prizemlju koje bi ja produžio i na kat. Kuća je zamišljena s krovom na 4 vode, zanima me je li uopće mogu graditi kuću u Brdovcu s ravnim krovom, tj. zanima me krov na jednu vodu (nagib do 10°). Je li moram te promjene "legalizirati"i kako to najbolje izvesti?
Istaci na kući, u slučaju da nemaju konstruktivnu nego samo dekorativnu ulogu plastike pročelja, ne utječu na oblikovne zahtjeve lokacijskih uvjeta.
Međutim, izmjena oblika krovišta tretira se kao odstupanje od lokacijskih uvjeta zadanih lokacijskom dozvolom, na osnovu koje je i donesena građevinska dozvola.

Stoga, u slučaju da to dozvoljavaju odredbe prostornog plana za predmetnu zonu u kojoj se čestica nalazi, odnosno da je dozvoljeno graditi krov takvog nagiba, potrebno je ishoditi rješenje o izmjeni građevinske dozvole, kako bi se prije početka gradnje obavila revizija dozvole. Ovo rješenje donosi tijelo koje je izdalo građevinsku dozvolu.

Gradnja protivno dozvoli se nikako ne preporuča, jer se izlažete velikom riziku kaznenih zakonskih odredbi.Zakon navodi da će se za slučaj prijave službi građevinske inspekcije "novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 kuna kazniti za prekršaj pravna osoba u svojstvu investitora, ako gradi protivno građevinskoj dozvoli, a nije ishodio izmjenu i/ili dopunu građevinske dozvole“.
Povratak
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: