Obveza projektiranja recepcija

6.10.2008 11:31:00 | Autor/Izvor: www.urbanizam.hr

Imam dva pitanja te Vas molim za pomoć. Zanima me utemeljenost obveze projektiranja recepcije u apartmanskom objektu od 6 stambenih jedinica, koji će se graditi u stambenoj zoni općine Vrsi, a sve u skladu s PPU općine Vrsi u Zadarskoj županiji koji propisuje mogućnost gradnje jednog ležaja na 50 m2 zemljišta, a to opet na parceli od 600 m2 omogućava gradnju 6 apartmanskih jedinica sa po dva ležaja. Mogućnost građenja takvog objekta nije sporan već je pitanje vezano uz obvezu projektiranja recepcije unutar objekta te prava etažiranja objekta. Zahtjev za projektiranje recepcije proizlazi iz tvrdnje da moramo postupiti kako nalaže Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli i to prema prilogu VIII - Elementi za kategorizaciju apartmana - usluge recepcije - a sve prema Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o razvrstavanju, kategorizaciji, posebnim standardima i posebnoj kvaliteti smještajnih objekata iz skupine hoteli NN 132/03 (kao da tražimo dozvolu za obavljanje djelatnosti). Pravilnik nije naveden na stranicama Ministarstva kao sastavni dio propisa iz područja gradnje (zakona, uredbi, pravilnika) koji su temelj donošenja odluka upravnih tijela te Vas molim da mi odgovorite da li je i ako jest, kada, donesena odluka o postupanju po navedenom pravilniku te da li je Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zadarske županije ispravno postupio tražeći nadopunu idejnog rješenja uklapanjem recepcije u projekt. Drugo pitanje vezano je za mogućnost etažiranja poslovnog objekta turističke namjene u stambenoj zoni. Zakonom je onemogućeno etažiranje unutar zone T2 no nisam nigdje našao da se zabrana etažiranja odnosi i na stambene zone.
Postoji osnova za nadopunu projekta kako bi se isprojekirala recepcija. Kako sami kažete Pravilnik o kategorizaciji objekata zahtijeva postojanje recepcije u takvom objektu. Međutim Pravilnik ne kaže koje veličine mora biti recepcija tako izmjene projekta mogu biti minimalne.
 
Pod pretpostavkom da se objekt nalazi u stambenoj zoni, Vi ćete moći etažirati objekt, ali ćete morati ishoditi novu lokacijsku dozvolu jer se mijenja namjena objekta.
Povratak
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: