Građevinska bruto površina

6.10.2008 12:15:00 | Autor/Izvor: www.urbanizam.hr

"GBP građevine je zbroj svih površina neke građevine koje se mjere u razini podova svih dijelova zgrade (podrum, suteren, prizemlje, kat, polukat) u koje su uključene i sve površine lođa, balkona i terasa. GBP se određuje prema vanjskim mjerama obodnih zidova". Molim vas za tumačenje: da li to znači da se različite kvalitete prostora po namjeni svi računaju 1 čm za 1 čm tj. da se napustila tablica koeficijenata? Npr. podrumsko spremište, garaža, vanjsko parkirno mjesto i stambeni prostor iznad razine zemlje?
Za potrebe izrade idejnog projekta mjerodavna obračunska mjera je spomenuta 'građevinska bruto površina' građevine. Na osnovu te površine određuje se potrebna dozvola za građenje (u glavnom projektu obračunava se i 'neto korisna površina' pojedinih funkcionalnih jedinica, npr. stana, poslovnog prostora, i sl.).

Međutim, u trenutku etažiranja, pri izradi etažnog elaborata sve se površine (prema sustavu valorizacije njihove iskoristivosti) množe koeficijentima i tako obračunate zbrajaju kao izdvojeni vlasnički udio.
Povratak
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: