Može li se objekt sa 6 apartmana smatrati obiteljskom kućom?

11.9.2008 10:40:00 | Autor/Izvor: www.urbanizam.hr

Planiram izgraditi objekt sa 6 apartmana. Ukupna površina će biti manja od 400 m2. Da li se taj objekt može smatrati kao obiteljska kuća pa ju kasnije etažirati ili se mora prijaviti izgradnja zgrade? Pitam s obzirom na to da su pristojbe za zgradu puno skuplje.
Da bi mogli izgraditi objekt kakav namjeravate, zemljište na kojem mislite graditi mora biti stambene namjene. Pored toga, mora dozvoljavati indivudalnu stambenu gradnju. Problem je u tome što vrlo često takva namjena ograničava broj stanova po objektu na 3 stana. Postoje određene iznimke.
 
Druga varijanta jest da zemljište ima namjenu koja dozvoljava višestambenu izgradnju, ali tom slučaju morate platiti i više pristojbe, a vrlo vjerojatno vam je i građevna čestica premala.
Povratak
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: