Povrat razlike komunalnog doprinosa

15.9.2008 14:08:00 | Autor/Izvor: www.urbanizam.hr

Dobio sam građevinsku dozvolu za stambeno poslovni objekt i platio komunalni doprinos, zatim sam ishodio novu dozvolu isključivo za stambeni objekt. Imam li pravo na povrat razlike komunalnog doprinosa i kako to ostvariti?
Sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu i Pravilniku o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa koeficijent namjene (Kn) za poslovnu namjenu kreće se od 1.00 do čak 10.00 (dok za stambenu namjenu iznosi 1.00), što neminovno znači da ste preplatili iznos doprinosa, budući da je građevina isključivo stambene namjene.
 
Povrat sredstava ne bi trebao biti upitan, a postupak bi trebalo pokrenuti na mjestu gdje ste i uplatili prvobitni doprinos, uz predočenje nove pravomoćne građevinske dozvole i po potrebi uporabne dozvole za stambenu građevinu.
Povratak
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: