Ostalo  //  Zakon o prostornom uređenju i gradnji


Mogu li zahtijevati naknadu štete radi odlaganja građevinskog otpada na vlastitom zemljištu?
31.5.2011  -  Vlasnik sam neizgrađenog zemljišta u Dugom Selu. Na susjednoj parceli prije nekoliko mjeseci započela je izgradnja stambene zgrade. Prije dva tjedna primijetio sam da se na moje zemljište odlaže iskopana zemlja. Nakon razgovora s radnicima obećano mi je da će se problem riješiti odmah, ali se i dalje zemlja i građevinski strojevi odlažu na istom mjestu. Koja su moja prava, i da li mogu zahtijevati naknadu štete
Može li bez uporabne dozvole?
6.5.2009 14:44:00  -  Za koje sve zgrade je potrebna uporabna dozvola?
Nitko mi se ne javlja
27.4.2009 15:55:00  -  Nakon 50 dana od dana podnošenja zahtjeva za uvjete gradnje, nitko mi se nije javio. Nakon što sam zvao, rečeno mi je da predmet još nije na redu. Kako se je moguće da se niti nakon skoro 2 mjeseca nije predmet uzeo na pregled, barem da znam da sam predao uredne papire.
Pristupni put
22.4.2009 16:25:00  -  Imam u svom vlasništvu zemljište površine: 1.180 m2 u Karlovcu. Građevinska čestica je 2314/1, a prilazni put (veže se na glavnu cestu) je 2344. Lokacijsku dozvolu ne mogu dobiti zbog širine puta koji je cirka 3 m. Susjedna zemljišta ne mogu otkupiti za proširenje ceste tj. puta. Da li je to uistinu tako ili ipak postoji rješenje?
Kako na Krku tako i u Hrvatskoj
17.3.2009 12:31:00  -  Imam u svom vlasništvu zemljište površine 500 m2 koje se se nalazi na krku, punat. Intersira me koliki objekat mogu graditi bez gradevinske dozvole (objekat bi bio cca 50tak kvadrata)?
Nepravilnosti u gradnji
16.3.2009 14:47:00  -  Susjedova i moja kuća spajaju se pročeljem pod kutem od 90stupnjeva. Na mojoj kući nema balkona (samo prozori). Susjed namjerava izgraditi balkon na način da prilazi mom pročelju na svega 30tak centimetara, i to baš na mjestu gdje se nalazi moj prozor. Pretpostavljam da to nije u skladu s propisima te pitam kome se obratiti za pomoć (građevinskoj inspekciji?) u slučaju da susjed ne odustane od svog nauma?
Legalizacija kuće po prostornom planu
10.3.2009 21:03:00  -  U Zakonu o prostornom uređenju i gradnji iz 2007. objasnite mi pojmove. Ako je moja donja etaža sa tri strane nasuta zemljom, a sa jedne ima ulaz u garažu preko rampe i ulazna vrata za podrum, onda ona nema karakter prizemlja, kako to tumače urbanisti i arhitekti iz državne uprave, već podruma ili bolje suterena? Onda se za visinu građevine ne određuje najniža točka na rampi za garažu (12,5 m), već u skladu sa čl. 4.6 iznosi (9 m). To je u skladu sa PP pa mi zbog toga ne mogu odbiti lokacijsku dozvolu!?! Da li ja mogu imati prizemlje koje je 1.5 m iznad konačno uređenog terena pa onda i podrum koji nije potpuno u zemlji? Ako ne, smatram da ove dvije točke (4.1 i 4.3.) isključuju jedna drugu (da su kontradiktorne). U Prostornom Planu općine Marina navedeno je da je Kis=1 (koeficijent iskoristivosti), a u istom članku se ograničavaju BGP (bruto građevinska površina) na 400 m2, odnosno 600 m2. U mom slučaju Kis je tek 0,6 i imam pravo graditi još 0,4 a BGP je veća od 600 m2. Tko je u ovom slučaju stariji BGP ili Kis i kako to tumačiti? Molim da mi odgovorite na gornja pitanja jer mi od toga zavisi dalja legalizacija kuće!
Zakon iz 1968.
7.3.2009 15:22:00  -  Molim Vas za više informacija o datumu 15.02.1968. godine. Zanima me kako glasi puni naziv toga zakona ili pravilnika i broj narodnih novina u kojima je objavljen.
Ništa bez dozvole
28.1.2009 14:04:00  -  Što i kako postupiti ako je prema čl. 213 Zakona o prostornom uređenju uredno predan zahtjev i dokumentacija za izdavanje rješenja o uvjetima građenja, a nadležno upravno tijelo ne postupi u skladu sa člankom 215 st. 3 i člankom 219. Da li se može početi sa gradnjom i inspekciji prijaviti gradnja?
Bez detalja u idejnom projektu
5.1.2009 17:03:00  -  Je li u projektu za dogradnju ob.kuće za ishođenje rješenja o uvjetima građenja potrebno raditi sheme instalacija-elektroinstalacija, pli. inst. i etažnog grijanja,vodovoda i kanalizacije, prikaz mjera zaštite od požara, fizike zgrade i akustike, troškovnike građ.-obrtničkih i instalaterskih radova?
Arhiva
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: