Ostalo  //  Dozvole


Je li dozvoljena gradnja nogometnog terena na građevinskoj parceli oznake M1?
31.5.2011  -  Zainteresiran sam za izgradnju nogometnog terena s umjetnom travom natkrivenog balonom na području Zagreba. Građevinska parcela mi je u namjeni M1. Zanima me mogu li uopće izgraditi teren na M1 ili samo na R1 i zanima me trebam li vaditi lokacijsku dozvolu za to ili neki drugi akt ili ništa?
Da li je potrebna dozvola za uređenje građevne čestice postojeće građevine?
20.4.2011  -  Treba li dozvola za pušnicu, dimenzije 1.40 m i 3.0 m visine odmaknuta 5 m od međe i ceste?
Smije li se graditi drvena kuća na poljoprivrednom zemljištu?
2.12.2010  -  Zanimalo bi me da li je moguće graditi drvenu kuću za stanovanje na poljoprivrednom zemljištu u gradu Zagrebu? Konkretno, pod time mislim na područje Podsljemena; Markuševac, Šestine, Gračani? Postoji li kakvo ograničenje u kvadraturi i sl.?
Treba li za rekonstrukciju postojećeg potpornog zida visine 4 m lokacijska ili građevinska dozvola?
7.10.2010  -  Da li za rekonstrukciju postojećeg potpornog zida visine 4 m, treba lokacijska ili građevinska dozvola, s napomenom da se u jednoj trećini dužine planira još i nadogradnja od 2 metra na već postojećoj visini od 2 metra (jer negdje nedostaje dio zida do visine od 4 m)?
Vrijedi li neformalni sporazum?
19.7.2010  -  Vlasnik sam parcele u Istri od 2004.godine (vlasnica je do tada bila moja sada pokojna supruga). Godine 2005. prodao sam parcelu gospodinu B, za cijenu od 15.000 eura koja mi je već isplaćena, no u obliku neformalnog sporazuma prema kojem je bilo dogovoreno da će se formalni prijenos vlasništva provesti što prije. Kupac B to do sada još nije učinio,odnosno omogućio. U međuvremenu kupac B je na parceli odstranio improvizirani vikend i izgradio kamenu kućicu, čemu se ja nisam aktivno protivio. Sada je B pronašao treću osobu C koja bi kupila kompletnu nekretninu, za ukupnu cijenu od 45.000 eura, koja bi bila efektivno u cjelini isplaćena gospodinu C. (A, B i C smo u Hrvatskoj stranci.) Moje konkretno pitanje se odnosi na kupoprodajni ugovor. Gospodin B i njegov nekretninski posrednik su bez moje suradnje pripremili kupoprodajni ugovor između A (mene) kao prodavatelja i C kao kupca, koji je od strane C čak već potpisan, a u kojem se gospodin B i njegov investicijski udio (kamena kuća) ne spominju, već se samo navodi da ja (A) prodajem gospodinu C kompletnu nekretninu za cijenu od 15.200 eura. (U početnoj fazi od mene su čak tražili da u ovom ugovoru bude navedena cijena 45.000 eura, što ja nisam prihvatio.) Od mene sada očekuju da potpišem ovaj ugovor, a odnos između mene i gospodina B bio bi reguliran posebnim sporazumom u kojem bi bile navedene sve činjenice te kojim bi B preuzeo sve obveze koje bi mogle teretiti mene. Budući da sam austrijski državljanin, a nisam već 10 godina vlasnik nekretnine, trebam biti oprezan zbog moguće porezne obveze u Austriji. Moglo bi primjerice doći do toga da porezni organ u Hrvatskoj ne prihvati cijenu koja je navedena u ugovoru (i očigledno nije realna) te odredi višu cijenu, recimo 50.000 eura. Ako bi to saznali porezni organi u Austriji, trebao bih mukotrpno dokazivati da sam ja zapravo stvarno dobio samo 15.000 eura, a u najgorem slučaju morao bih u Austriji platiti porez od 50 % na ogroman iznos koji ja u stvari nisam dobio. Spomenuti dodatni neformalni sporazum između B i mene po mom mišljenju ne stvara pravnu sigurnost koja mi je potrebna prije svega u odnosu na austrijske organe. Savjet odvjetnika i bilježnika u Austriji bio je sljedeći: analogna situacija u Austriji riješila bi se tripartitnim kupoprodajnim ugovorom koji bi potpisale sve tri strane. U njemu bi bilo navedeno da sam ja (A) prodavatelj parcele, kao zemljišnoknjižni vlasnik parcele, te da za moj udio u poslu kupovna cijena iznosi 15.000 eura; da je B prodavatelj svog udjela, naime kao izvanknjižni vlasnik novoizgrađenog objekta, koji je kao takav ulagao u izgradnju objekta i s time povezane upravne postupke, pa mu kupac C za taj njegov udio plaća kupovnu cijenu od 30.000 eura; da dakle kupac (C) kupuje nekretninu za ukupno 45.000 eura, koja se dijeli na moju kupovnu cijenu od 15.000 eura i kupovnu cijenu gospodina B od 30.000 eura, a da kupac C u cjelini isplaćuje gospodinu B osim ovih 30.000 eura još i 15.000 eura kao naknadu za iznos koji je C već ranije isplatio meni. Nažalost, gospodin B i njegov posrednik nisu spremni odustati od već pripremljene varijante kupoprodajnog ugovora te tvrde da sličan oblik ugovora koji bi sadržao sve relevantne činjenice te regulirao i odnos između mene i gospodina B u Hrvatskoj nije moguć. Pretpostavljam da se ustvari radi o nelegalnom obliku izbjegavanja plaćanja poreza. Po mom mišljenju čak postoji opasnost da bi u pripremljenom ugovoru C i njegov posrednik mogli naknadno izmijeniti prvu stranicu ugovora i sudu predati ugovor prema kojem je meni isplaćen iznos od 45.000 eura. Moje konkretno pitanje: u obliku kakvog kupoprodajnog ugovora bi se na najoptimalniji način mogao provesti ovaj posao? Koja bi bila najsigurnija varijanta da na njoj inzistiram?
Može li se iznajmiti zemljište za parkiranje teretnih kamiona u blizini obiteljskih kuća?
19.7.2010  -  Molim za brzi odgovor vezano za djelatnost na građevinskoj parceli koja se nalazi do moje obiteljske kuće na udaljenosti 5 - 6 metara. Naime, navedeno zemljište kupila je osoba koja ga ne koristi već ga je iznajmila osobi koja na tom zemljištu parkira teretne kamione velike nosivosti (šlepere s prikolicama i ostalo), tu se vrši istovar i pretovar materijala koji se dovozi. Od buke i prašine ne mogu živjeti pa Vas molim za odgovor da li sam u pravu kad smatram kako u naseljenom mjestu na toliko maloj udaljenosti od obiteljske kuće ne može postojati parkiralište i što da poduzmem i kome da se obratim kako bih spriječila daljnju aktivnost te vrste?
Čestica u Kavranu
21.5.2009 10:35:00  -  U Kavranu posedujem zemljište koje se nalazi u uvali Školjić. Može li se očekivati dozvola za gradnju u predstojećem vremenu?
Suglasnost susjeda
6.5.2009 9:53:00  -  Na zemljištu postoji stara kuća (za koju ne posjedujemo nikakvu dokumentaciju, ali je upisana u katastar i gruntovnicu) površine 30 m2 koju želimo obnoviti. Koja dozvole su nam potrebne za obnovu kuće, a koje ako želimo dograditi terasu ispred kuće i eventualno jednu prostoriju površine oko 15 m2? Da li nam je potrebna suglasnost susjeda (kuća je 1 m od susjedove)?
Gradite po propisima i čuvajte svoju baštinu
5.5.2009 15:07:00  -  Spremamo se graditi obiteljsku kuću u mjestu Bertelovci, na kojoj ima stara kuća koju smo planirali legalno rušiti i na tom mjestu sagraditi novu. Stara kuća građena je na samoj međi do ceste, a mi smo planirali novu kuću uvući minimalno 5 metara od međe. U uredu za urbanizam su nam rekli da novu kuću ne smijemo uvući ni metra i da moramo baš na mjestu gdje je stara kuća graditi novu jer su kuće oko nas u toj ravnini, ali sve te kuće su stare i u dvorištima imaju sagrađene nove koje još nisu ucrtane i zbog toga ih u urbanističkom planu nema. Rečeno nam je da ne smijemo uvući kuću zbog toga što bi se tada dobio cik-cak izgled ulice u odnosu na one kuće koje su sada ucrtane u planu, ali te kuće su stare i počinju se rušiti. Kroz koju godinu tih kuća više neće biti, a naša kuća bi tada jedina bila naprijed, a sve ostale oko nas bi bile uvučene. Zanima me postoji li kakva mogućnost da mi dobijemo dozvolu za uvlačenjem kuće minimalno 5 metara kako je propisano pri gradnji nove kuće.
Pitajte ured u Omišu
5.5.2009 10:06:00  -  Posjedujem zemljište površine 2000 m2 u Omišu pored Splita. Kako mogu doći do detaljnih urbanističkih planova za Omiš?
Arhiva
 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: