Kontakt


Raiffeisen Consulting d.o.o. 
Sjedište: Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb
MB 1473620
OIB: 93630555187

Sud: Trgovački sud u Zagrebu, MBS: 080323768
Račun: Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, IBAN:  HR4924840081100164834
Temeljni kapital Društva iznosi 105,347.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti.

Uprava Društva: 
Damir Jandrašek, predsjednik Uprave
Nenad Smolčec, član Uprave

Predsjednik Nadzornog odbora:
Michael Georg Müller

Kontakti:
e-mail: nekretnine@rba.hr
Telefon: 01 6174 357
Fax: 01 4604 894

Agent za prodaju nekretnina:

Deana Zrnić
e-mail: deana.zrnic@rba.hr
telefon: 01 6174 357
fax: 01 4604 894

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
e-mail: zastita-osobnih-podataka@rba.hr

 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: