Najave Sudskih Prodaja

Stan u Zagrebu
Za 26.09.2017. zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnine, koje će se održati u zgradi Općinskog suda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84, soba 130/I. Utvrđena vrijednost nekretnina u vlasništvu ovršenika je 370.850,59 kuna. Nekretnine se na II. javnoj dražbi ne mogu prodati ispod 1/3 utvrđene vrijednosti odnosno ne za manje od 123.616,86 kuna
 
Javna dražba počinje za:
4dana16sati.

Lokacija: Zagreb

Vrijednost: 370.850,59 kuna

Detaljnije informacije

Kuća u Majerju
Za 26.09.2017. godine. godine zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Varaždinu, k.o. Majerje. Utvrđena vrijednost nekretnine je 196.123,92 kune. Nekretnina se na II. javnoj dražbi ne može prodati ispod 1/3 od procijenjene vrijednosti.
Javna dražba počinje za:
4dana16sati.

Lokacija: Majerje

Vrijednost: 196.123,92 kune

Detaljnije informacije

Stan u Splitu
Za 26.09.2017. godine. godine zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Splitu, k.o. Split. Utvrđena vrijednost nekretnine je 680.898,07 kuna. Nekretnina se na II. javnoj dražbi ne može prodati ispod 1/3 od procijenjene vrijednosti.
 
Javna dražba počinje za:
4dana16sati.

Lokacija: Split

Vrijednost: 680.898,07 kuna

Detaljnije informacije

Stan u Zagrebu
Za 27.09.2017. godine zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog građanskog suda u Zagrebu, k.o. Vrapče Novo. Utvrđena vrijednost nekretnine je 292.078,86 kuna. Nekretnine se na II. javnoj dražbi ne mogu prodati ispod 1/2 od procijenjene vrijednosti.
Javna dražba počinje za:
5dana16sati.

Lokacija: Zagreb

Vrijednost: 292.078,86 kuna

Detaljnije informacije

Poslovni prostor u Zagrebu
 Za 28.09.2017. godine zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnine, koje će se održati u zgradi Općinskog suda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84, soba 307/III. 
Utvrđena vrijednost nekretnina u vlasništvu ovršenika je 769.014,00 kuna. Nekretnine se na II. javnoj dražbi ne mogu prodati ispod 1/3 utvrđene vrijednosti odnosno ne za manje od 256.338,00 kuna
Javna dražba počinje za:
6dana17sati.

Lokacija: Zagreb

Vrijednost: 769.014,00 kuna

Detaljnije informacije

Stambeni objekt u Zagrebu
Za 28.09.2017. godine zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Novom Zagrebui, k.o. Stenjevec. Utvrđena vrijednost nekretnine je 1,315.623,40 kune. Nekretnine se na II. javnoj dražbi ne mogu prodati ispod 1/3 procjenjene vrijednosti.
Javna dražba počinje za:
6dana17sati.

Lokacija: Zagreb

Vrijednost: 1,315.623,40 kune

Detaljnije informacije

Stan u Podstrani
Za 03.10.2017. godine. godine zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Splitu, k.o. Donja Podstrana. Utvrđena vrijednost nekretnine je 1,077.125,10 kuna. Nekretnina se na II. javnoj dražbi ne može prodati ispod 1/3 od procijenjene vrijednosti.
Javna dražba počinje za:
11dana16sati.

Lokacija: Podstrana

Vrijednost: 1,077.125,10 kuna

Detaljnije informacije

Stan u Zagrebu
Za 03.10.2017. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u N. Zagrebu, k.o. Zaprudski Otok. Utvrđena vrijednost nekretnine je 691.120,00 kuna. Nekretnina se na I. javnoj dražbi ne može prodati ispod 2/3 od procijenjene vrijednosti.
Javna dražba počinje za:
11dana17sati.

Lokacija: Zagreb

Vrijednost: 691.120,00 kuna

Detaljnije informacije

Stan u Bregani
Za 03.10.2017. godine zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru, k.o. Bregana. Utvrđena vrijednost nekretnine je 757.895,00 kuna. Nekretnina se na II. javnoj dražbi ne može prodati ispod 1/3 od procijenjene vrijednosti.
 
Javna dražba počinje za:
11dana17sati.

Lokacija: Bregana

Vrijednost: 757.895,00 kuna

Detaljnije informacije

Stan u Rijeci
Od 20.09.2017. do 03.10.2017. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Rijeci, k.o. RIjeka, putem FINA-e. Utvrđena vrijednost nekretnine je 654.000,00 kuna. Nekretnine se na I. javnoj dražbi ne mogu prodati ispod 523.200,00 kuna.
Javna dražba počinje za:
12dana7sati.

Lokacija: Rijeka

Vrijednost: 654.000,00 kuna

Detaljnije informacije

Kuća i dvorište u Mlaki
Za 11.10.2017. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog građanskog suda u Zagrebu, k.o. Mlaka. Utvrđena vrijednost nekretnine je 954.000,00 kuna. Nekretnina se na I. javnoj dražbi ne može prodati ispod 2/3 od procijenjene vrijednosti.
 
Javna dražba počinje za:
19dana16sati.

Lokacija: Mlaka

Vrijednost: 954.000,00 kuna

Detaljnije informacije

Stan u Splitu
Za 12.10.2017. godine. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnina u nadležnosti Općinskog suda u Splitu, k.o. Split. Nekretnina se na I. javnoj dražbi ne može prodati ispod iznosa od 140.602,94 kune.
 
Javna dražba počinje za:
20dana16sati.

Lokacija: Split

Vrijednost: 140.602,94 kune

Detaljnije informacije

Stan u Ledenicama
Za 12.10.2017. godine zakazana  je II. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Rijeci, k.o. Ledenice. Utvrđena vrijednost nekretnine je 350.000,00 kuna. Nekretnina se na II. javnoj dražbi ne može prodati ispod 1/3 od procijenjene vrijednosti.
Javna dražba počinje za:
20dana18sati.

Lokacija: Ledenice

Vrijednost: 350.000,00 kuna

Detaljnije informacije

Stan u Zagrebu
 Za 17.10.2017. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog građanskog suda u Zagrebu, k.o. Zaprudski Otok. Utvrđena vrijednost nekretnine je 487.394,00 kune. Nekretnina se na I. javnoj dražbi ne može prodati ispod 2/3 od procijenjene vrijednosti.
 
Javna dražba počinje za:
25dana17sati.

Lokacija: Zagreb

Vrijednost: 487.394,00 kune

Detaljnije informacije

Kuća u Štitaru
Za razdoblje od 04.10.2017. do 17.10.2017. godine zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Vukovaru, Stalna služba u Županji, k.o. Štitar. 
Utvrđena vrijednost nekretnine je 186.738,64 kuna. Nekretnina se na II. javnoj dražbi ne može prodati ispod 112.043,18 kune.
Javna dražba počinje za:
26dana7sati.

Lokacija: Štitar

Vrijednost: 186.738,64 kuna

Detaljnije informacije

Kuća u Zagrebu
Za 18.10.2017. godine zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog građanskog suda u Zagrebu, k.o. Markuševec. Utvrđena vrijednost nekretnine je 239.600,00 kuna. Nekretnine se na II. javnoj dražbi ne mogu prodati ispod 1/2 od procijenjene vrijednosti.
 
Javna dražba počinje za:
26dana16sati.

Lokacija: Zagreb

Vrijednost: 239.600,00 kuna

Detaljnije informacije

Stan u Varaždinu
Za 18.10.2017. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Varaždinu, k.o. Varaždin. Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 346.023,92 kune. Nekretnina se na I. javnoj dražbi ne može prodati ispod 2/3 od procijenjene vrijednosti.
Javna dražba počinje za:
26dana16sati.

Lokacija: Varaždin

Vrijednost: 346.023,92 kune

Detaljnije informacije

Kuća u Zagrebu
Za 19.10.2017. godine zakazana I. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog građanskog suda u Zagrebu. Na ročištu za dražbu nekretnina će se prodavati prema  utvrđenoj vrijednosti od strane Suda.
Javna dražba počinje za:
27dana16sati.

Lokacija: Zagreb

Vrijednost:

Detaljnije informacije

Stan u Zagrebu
Za 19.10.2017. godine zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog građanskog suda u Zagrebu, k.o. Stenjevec. Utvrđena vrijednost nekretnine je 448.323,00 kune. Nekretnina se na II. javnoj dražbi ne može prodati ispod 1/3 od procijenjene vrijednosti.
Javna dražba počinje za:
27dana17sati.

Lokacija: Zagreb

Vrijednost: 448.323,00 kune

Detaljnije informacije

Stan u Zagrebu
Za 19.10.2017. godine zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog građanskog suda u Zagrebu, k.o. Grad Zagreb. Utvrđena vrijednost 1/2 suvlasničkog dijela nekretnine je 706.201,98 kuna. Nekretnine se na II. javnoj dražbi ne mogu prodati ispod 1/3 od procijenjene vrijednosti.
Javna dražba počinje za:
27dana17sati.

Lokacija: Zagreb

Vrijednost: 706.201,98 kuna

Detaljnije informacije

Stan u Poreču - Nova Vas
Za 19.10.2017. godine zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Puli, Stalna služba u Poreču, k.o.Nova Vas. Utvrđena vrijednost nekretnine je 375.000,00 kuna. Nekretnina se na II. javnoj dražbi ne može prodati ispod 1/2 od procijenjene vrijednosti.
Javna dražba počinje za:
27dana17sati.

Lokacija: Poreč - Nova Vas

Vrijednost: 375.000,00 kuna

Detaljnije informacije

Kuća u Slavonskom Brodu
Za 19.10.2017.. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog  suda u Slavonskom Brodu. Utvrđena vrijednost nekretnina u vlasništvu ovršenika 1/2 dijela je 332.000,00 kuna. Nekretnine se na I. javnoj dražbi ne mogu prodati ispod 2/3 procjenjene vrijednosti
 
Javna dražba počinje za:
27dana18sati.

Lokacija: Slavonski Brod

Vrijednost: 332.000,00 kuna

Detaljnije informacije

Apartman u Novalji
Za 24.10.2017. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnine nad kojom RBA ima zalog I reda u nadležnosti Općinskog suda u Zadru. Radi se o slijedećoj nekretnini na kojoj RBA ima zalog I. reda i to: stan V na I. katu ukupne površine 58,41 m2 koji se nalazi u Novalji, , zk. 1840, ezaža V, k.o. Novalja- I . Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 467.280,00 kuna. Nekretnina se na I. javnoj dražbi ne može prodati ispod 2/3 od procijenjene vrijednosti tj. ispod 311.520,00 kuna.
Javna dražba počinje za:
32dana16sati.

Lokacija: Novalja

Vrijednost: 467.280,00 kuna

Detaljnije informacije

Zemljište u Rašenici
Za 11.10.2017.-24.10.2017. godine. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnina u nadležnosti Općinskog suda u Bjelovaru, Stalna služba u Daruvaru, k.o. Rašenica. Utvrđena vrijednost nekretnina je 4.980,21 kuna. Nekretnine se na I. javnoj dražbi ne mogu prodati ispod iznosa od 3.984,39 kune.
Javna dražba počinje za:
33dana7sati.

Lokacija: Rašenica

Vrijednost: 4.980,21 kuna

Detaljnije informacije

Stan u Splitu
Za 25.10.2017. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Splitu. Utvrđena vrijednost nekretnina je 1,513.178,02 kuna. Nekretnine se na I. javnoj dražbi ne mogu prodati ispod iznosa od 1,008.785,35 kuna.
 
Javna dražba počinje za:
33dana16sati.

Lokacija: Split

Vrijednost: 1,513.178,02 kuna

Detaljnije informacije

Benzinska pumpa i poslovni objekt u Brezničkom Humu
Za 25.10.2017. godine zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnina nad kojima RBA ima zalog I reda  u nadležnosti Općinskog suda u Varaždinu. Radi se o slijedećim nekretninama na kojima RBA ima zalog I reda i to: benzinska  pumpa koja se nalazi u Brezničkom Humu- zk. 522.  Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 9.711.999,97 kuna. Nekretnina se na II. javnoj dražbi ne može prodati ispod 1/3 od procijenjene vrijednosti, poslovna nekretnina koja se nalazi u Brezničkom Humu- zk. 1336. Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 11.622.050,79 kune. Nekretnina se na II. javnoj dražbi ne može prodati ispod 1/3 od procijenjene vrijednosti.
Javna dražba počinje za:
33dana17sati.

Lokacija: Breznički Hum

Vrijednost:

Detaljnije informacije

Stan u Valpovu
Za 12.10.2017.-25.10.2017. godine. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnina u nadležnosti Općinskog  suda u Osijeku, Stalna služba u Valpovu, k.o. Valpovo i k.o. Bizovac. Utvrđena vrijednost nekretnina je 102.758,13 kuna. Nekretnine se na I. javnoj dražbi ne mogu prodati ispod iznosa od 82.206,50 kuna.
Javna dražba počinje za:
34dana7sati.

Lokacija: Valpovo

Vrijednost: 102.758,13 kuna

Detaljnije informacije

Stan u Velikoj Gorici
Za razdoblje od 07.08.2017. do 30.10.2017. godine zakazana je I. elektronička javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Velikoj Gorici. Utvrđena vrijednost  nekretnine iznosi 399.200,00 kuna. Nekretnina se na I. dražbi ne može prodati ispod 319.360,00 kuna.
 
Javna dražba počinje za:
39dana7sati.

Lokacija: Velika Gorica

Vrijednost: 399.200,00 kuna

Detaljnije informacije

Stan i garaža u Zagrebu
 Obavještavamo Vas da je Fina objavila poziv za sudjelovanje na II. elektroničkoj javnoj dražbi koja započinje 10.08.2017. a završava 31.10.2017. Ponude se na drugoj dražbi prikupljaju elektroničkim putem od 18.10.2017. do 31.10.2017. Nekretnine koje su predmet prodaje se na II. elektroničkoj javnoj dražbi ne mogu prodati ispod 3/5 utvrđene vrijednosti:
-    stan 93,70 m2; nekretnina upisana u zk.ul.br. 3809, poduložak 22, k.o. Trnje kod zk odjela OGS-a u Zagrebu – početna cijena za nadmetanje 733.482,56 kn
-    garaža 20,94 m2; nekretnina upisana u zk.ul.br. 3809, poduložak 492, k.o. Trnje kod zk odjela OGS-a u Zagrebu – početna cijena za nadmetanje 74.295,12 kn.
Javna dražba počinje za:
40dana7sati.

Lokacija: Zagreb

Vrijednost:

Detaljnije informacije

Stan u Podravskoj Slatini
Dana 17.08.2017. započela II elekronička javna dražba za prodaju nekretnine putem FINA-e, koja završava 08.11.2017. u 23:59:59 sati.
 
Predmet prodaje je nekretnina upisana u z.k.ul. br. 4801, poduložak br. 514, k.o. Podravska Slatina, k.č.br. 3716, stan na I. katu, koji se sastoji od tri sobe, kuhinje, izbe, kupaonice, hodnika i dvije lođe, ukupne površine 56,43 m2, u stambenoj zgradi u Slatini, zajedno s razmjernim idealnim dijelom suvlasništva zajedničkih dijelova i uređaja zgrade u koji se stan nalazi te zemljišta na kojem je zgrada izgrađena. Početna cijena za nadmetanje: 176.400,00 kuna.
Javna dražba počinje za:
48dana7sati.

Lokacija: Podravska Slatina

Vrijednost: 176.400,00 kuna

Detaljnije informacije

Poslovni prostor u Čakovcu
04.09.2017. započela je I. elekronička javna dražba za prodaju nekretnine putem FINA-e, koja završava 27.11.2017. u 23:59:59 sati. Predmet prodaje je nekretnina upisana u z.k.ul.br 7426,k.o. Čakovec, k.č.br. 228/1/2/A/1/332/33/1/3/1/2 poslovna građevina Zelena ulica, površine 786 m2, dvorište Zelena ulica, površine 2454 m2, ukupne površine 3240 m2, 1. Suvlasnički dio: 347/1161 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1), 1. poslovni prostor koji se sastoji od prizemlja površine 271,27 m2 i pripadka na 1. katu površine 55,00 m2, ukupne površine 326,27
m2,(u etažnom elaboratu označeno kosim crtama)- početna cijena za nadmetanje: 1.545.000,00 kuna.
Javna dražba počinje za:
67dana7sati.

Lokacija: Čakovec

Vrijednost: 1.545.000,00 kuna

Detaljnije informacije

Poslovni prostor u Čakovcu
04.09.2017. započela je I. elekronička javna dražba za prodaju nekretnine putem FINA-e, koja završava 27.11.2017. u 23:59:59 sati. Predmet prodaje je nekretnina upisana u z.k.ul.br. 7426,k.o. Čakovec, k.č.br. 228/1/2/A/1/332/33/1/3/1/2 poslovna građevina Zelena ulica, površine 786 m2, dvorište Zelena ulica, površine 2454 m2, ukupne površine 3240 m2, 3. Suvlasnički dio: 473/1161 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3), 1. poslovni prostor koji se sastoji od prizemlja površine 375,18 m2 i 1. kata površine 75,84 m2, ukupne površine 451,02 m2,(u etažnom
elaboratu označeno kosim crtama sa međuprostorom) - početna cijena za nadmetanje: 832.500,00 kuna.
Javna dražba počinje za:
67dana7sati.

Lokacija: Čakovec

Vrijednost: početna cijena za nadmetanje: 832.500,00 kuna

Detaljnije informacije

Kuća i zemljište u Ogulinu
Za 18.12.2017. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnina nad kojima RBA ima zalog I reda u nadležnosti Općinskog suda u Ogulinu. Radi se o slijedećim nekretninama na kojima RBA ima zalog I reda i to: oranica Gnjatovićka u Prapuća površine 331 čhv,  kt.čs. br. 1177/2  zk.ul. 2553 KO Ogulin. Procijenjena vrijednost nekretnine iznosi 55.354,84 kune. Oranica Gnjatovićka površine 336 čhv, kč.br. 1176/2 i kuća, gospodarska i poslovna zgrada, temelj, zgrada dvor i oranica površine 301 čhv, kt.čs. 1176/2. Sve upisano u zk.ul. 5766 KO Ogulin. Procijenjena vrijednost nekretnine iznosi 1,477.494,02 kune. Nekretnina se na prvoj javnoj dražbi ne može prodati ispod 2/3 od procijenjene vrijednosti.
Javna dražba počinje za:
87dana18sati.

Lokacija: Ogulin

Vrijednost: 1,532.848,86 kuna

Detaljnije informacije

 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: