Najave Sudskih Prodaja

Poslovni prostor u Čakovcu
04.09.2017. započela je I. elekronička javna dražba za prodaju nekretnine putem FINA-e, koja završava 27.11.2017. u 23:59:59 sati. Predmet prodaje je nekretnina upisana u z.k.ul.br 7426,k.o. Čakovec, k.č.br. 228/1/2/A/1/332/33/1/3/1/2 poslovna građevina Zelena ulica, površine 786 m2, dvorište Zelena ulica, površine 2454 m2, ukupne površine 3240 m2, 1. Suvlasnički dio: 347/1161 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1), 1. poslovni prostor koji se sastoji od prizemlja površine 271,27 m2 i pripadka na 1. katu površine 55,00 m2, ukupne površine 326,27
m2,(u etažnom elaboratu označeno kosim crtama)- početna cijena za nadmetanje: 1.545.000,00 kuna.
Javna dražba počinje za:
3dana22sata.

Lokacija: Čakovec

Vrijednost: 1.545.000,00 kuna

Detaljnije informacije

Poslovni prostor u Čakovcu
04.09.2017. započela je I. elekronička javna dražba za prodaju nekretnine putem FINA-e, koja završava 27.11.2017. u 23:59:59 sati. Predmet prodaje je nekretnina upisana u z.k.ul.br. 7426,k.o. Čakovec, k.č.br. 228/1/2/A/1/332/33/1/3/1/2 poslovna građevina Zelena ulica, površine 786 m2, dvorište Zelena ulica, površine 2454 m2, ukupne površine 3240 m2, 3. Suvlasnički dio: 473/1161 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-3), 1. poslovni prostor koji se sastoji od prizemlja površine 375,18 m2 i 1. kata površine 75,84 m2, ukupne površine 451,02 m2,(u etažnom
elaboratu označeno kosim crtama sa međuprostorom) - početna cijena za nadmetanje: 832.500,00 kuna.
Javna dražba počinje za:
3dana22sata.

Lokacija: Čakovec

Vrijednost: početna cijena za nadmetanje: 832.500,00 kuna

Detaljnije informacije

Kuća u Petrinji
Za 28.11.2017. godine. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Sisku, k.o. Petrinja. Utvrđena vrijednost nekretnine je 550.000,00 kuna. Nekretnina se na I. javnoj dražbi ne može prodati ispod iznosa od 2/3 procijenjene vrijednosti.
Javna dražba počinje za:
4dana8sati.

Lokacija: Petrinja

Vrijednost: 550.000,00 kuna

Detaljnije informacije

Kuća i zemljište u Markuševcu
Za 28.11.2017. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnina u nadležnosti Općinskog građanskog suda u Zagrebu, k.o. Markiševec. Utvrđena vrijednost nekretnine je 415.000,00 kuna. Nekretnina se na I. javnoj dražbi ne može prodati ispod iznosa od 2/3 procijenjene vrijednosti.
 
Javna dražba počinje za:
4dana8sati.

Lokacija: Markuševec

Vrijednost: 415.000,00 kuna

Detaljnije informacije

Stan i parkirno mjesto u Zagrebu
Za 28.11.2017. godine zakazana II. javna dražba za prodaju nekretnine  nad kojom RBA ima zalog u nadležnosti Trgovačkog suda u Zagrebu. Radi se o slijedećoj nekretnini i to: 
četverosobni stan na IV. katu. Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 1,895.214,00 kuna. Nekretnina se na drugoj  javnoj dražbi ne može prodati ispod 1/2 od procijenjene vrijednosti tj. ispod 947.607,00 kuna,  spremište u prizemlju, utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 19.324,00 kune. Nekretnina se na drugoj javnoj dražbi ne može prodati ispod 1/2 od procijenjene vrijednosti tj. ispod 9.662,00 kune, mjesto za ostavljanje motornog vozila u prizemlju, utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 25.655,00 kuna, nekretnina se na drugoj  javnoj dražbi ne može prodati ispod 1/2 od procijenjene vrijednosti tj. ispod 12.927,50 kuna.
Javna dražba počinje za:
4dana9sati.

Lokacija: Zagreb

Vrijednost: 1,895.214,00 kuna

Detaljnije informacije

Kuća i dvorište u Cirkveni
Za 29.11.2017. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnina u nadležnosti Općinskog suda u Bjelovaru, k.o. Cirkvena. Utvrđena vrijednost nekretnine je 216.000,00 kuna. Nekretnina se na I. javnoj dražbi ne može prodati ispod iznosa od 2/3 procijenjene vrijednosti.
Javna dražba počinje za:
5dana7sati.

Lokacija: Cirkvena

Vrijednost: 216.000,00 kuna

Detaljnije informacije

Stan u Zagrebu
Za 05.12.2017. godine. godine zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog građanskog suda u Zagrebu, k.o. Rudeš. Utvrđena vrijednost nekretnine je 765.000,00 kuna. Nekretnina se na II. javnoj dražbi ne može prodati ispod 1/2 od procijenjene vrijednosti.
 
Javna dražba počinje za:
11dana8sati.

Lokacija: Zagreb

Vrijednost: 765.000,00 kuna

Detaljnije informacije

Građevinsko zemljište u Samoboru
Za 05.12.2017. zakazana  je V. usmena javna dražba za prodaju nekretnina-građevinskog zemljišta upisanog u zk. ul.2400  k.o.Samobor: a) kč.br.2391/1, ORANICA PRI HRASTINI površine 1678 m2, b) kč.br.2391/2, ORANICA HRASTINSKA CESTA površine 2748 m2, odnosno ukupne površine 4426 m2. Navedene nekretnine se na V. javnoj dražbi ne mogu prodati  za cijenu nižu od 1,289.119,90 kuna i to; a) kč.br.2391/1, ORANICA PRI HRASTINI površine 1678 m2  => za cijenu ne nižu od 487.482,30 kune, b) kč.br.2391/2, ORANICA HRASTINSKA CESTA površine 2748 m2 => za cijenu ne nižu od 801.637,60 kuna s tim da se stranke i osobe koje se namiruju u postupku mogu sporazumjeti da se nekretnine mogu prodati dražbom i za cijenu nižu od utvrđene vrijednosti. 
Javna dražba počinje za:
11dana9sati.

Lokacija: Samobor

Vrijednost: 1,289.119,90 kuna

Detaljnije informacije

Stan u Kerestincu
Za 05.12.2017. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Novom zagrebu, Stalna služba u Samoboru, k.o. Kerestinec, Zona 1. Utvrđena vrijednost nekretnine je 557.000,00 kuna. Nekretnina se na I. javnoj dražbi ne može prodati ispod iznosa od 2/3 procijenjene vrijednosti.
Javna dražba počinje za:
11dana10sati.

Lokacija: Kerestinec

Vrijednost: 557.000,00 kuna

Detaljnije informacije

Stan i garaže u Svetoj Nedelji
Za 06.12. 2017. zakazana je I. usmena javna dražba za prodaju nekretnina - prema zaključku u prilogu, k.o. Sveta Nedelja-Zona I. Nekretnine će se na I. javnoj dražbi prodavati za cijenu ne nižu od 2/3 utvrđene vrijednosti; prema točki 2. zaključka.
 
Javna dražba počinje za:
12dana8sati.

Lokacija: Sveta Nedelja

Vrijednost:

Detaljnije informacije

Kuća u Ludbregu
Za 07.12.2017. godine. godine zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Varaždinu, k.o. Ludbreg. Utvrđena vrijednost nekretnine je 177.455,79 kuna. Nekretnina se na II. javnoj dražbi ne može prodati ispod iznosa od 1/2 procijenjene vrijednosti.
Javna dražba počinje za:
13dana7sati.

Lokacija: Ludbreg

Vrijednost: 177.455,79 kuna

Detaljnije informacije

Kuća i gospodarske zgrade u Bjelovaru
Za 08.12.2017. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Bjelovaru, Stalna služba u Pakracu, k.o. Grad Bjelovar. Utvrđena vrijednost  nekretnine iznosi 800.000,00 kuna. Nekretnina se na I. javnoj dražbi ne može prodati ispod 2/3 od procijenjene vrijednosti.
Javna dražba počinje za:
14dana9sati.

Lokacija: Bjelovar

Vrijednost: 800.000,00 kuna

Detaljnije informacije

Kuća i voćnjak u Zelini
Za 11.12.2017. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Novom Zagrebu, k.o. Zelina. Utvrđena vrijednost nekretnine je 1,061.688,40 kuna. Nekretnina se na I. javnoj dražbi ne može prodati ispod 2/3 od procijenjene vrijednosti.
Javna dražba počinje za:
17dana8sati.

Lokacija: Zelina

Vrijednost: 1,061.688,40 kuna

Detaljnije informacije

Stan u Rovinju
Za 11.12.2017. godine zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnine nad kojom RBA ima zalog I. reda u nadležnosti Općinskog suda u Puli, Stalna služba u Rovinju.Radi se o slijedećoj nekretnini na kojom RBA ima zalog I reda i to: stan na I. katu ukupne površine 54,38 m2 i spremište u podrumu površine 6,16 m2 koji se nalazi  u Rovinju, zk. 8381, udio 13.  60/1978 , k.o. Rovinj . Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 1.002.865,00 kuna. Nekretnina se na II. javnoj dražbi ne može prodati ispod 1/3 od procijenjene vrijednosti tj. ispod 334.288,33 kuna.
 
Javna dražba počinje za:
17dana11sati.

Lokacija: Rovinj

Vrijednost: 1.002.865,00 kuna

Detaljnije informacije

Kuća i dvorište u Mraclinu
Za 11.12.2017. godine zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Velikoj Gorici, k.o. Mraclin. Utvrđena vrijednost nekretnine je 169.404,00 kune. Nekretnina se na II. javnoj dražbi ne može prodati ispod iznosa od 1/2 procijenjene vrijednosti.
 
Javna dražba počinje za:
17dana12sati.

Lokacija: Mraclin

Vrijednost: 169.404,00 kune

Detaljnije informacije

Kuća, dvije zgrade i dvorište u Strmcu Samoborskom
Za 12.12.2017. godine zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Novom Zagrebu, Stalna služba u Samoboru, k.o. Strmec Samoborski. Utvrđena vrijednost nekretnine je 752.000,00 kuna. Nekretnina se na II. javnoj dražbi ne može prodati ispod iznosa od 1/2 procijenjene vrijednosti.
Javna dražba počinje za:
18dana8sati.

Lokacija: Strmec Samoborski

Vrijednost: 752.000,00 kuna

Detaljnije informacije

Zemljište u Rakitju
Za 29.11.-12.12.2017. godine zakazana je II. elektronička javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Novom Zagrebu, k.o. Rakitje. Utvrđena vrijednost nekretnine je 1,012.113,00 kuna. Nekretnina se na II. elektroničkoj  javnoj dražbi ne može prodati ispod iznosa od 607.267,80 kuna.
Javna dražba počinje za:
18dana22sata.

Lokacija: Rakitje

Vrijednost: 1,012.113,00 kuna

Detaljnije informacije

Stan u Varaždinu
Za 13.12.2017. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnine u ovršnom postupku  u nadležnosti Općinskog suda u Varaždinu.
 
 
Javna dražba počinje za:
19dana8sati.

Lokacija: Varaždin

Vrijednost:

Detaljnije informacije

Stan u Sesvetskom Kraljevcu
Za 14.12.2017. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju stana u Sesvetskom Kraljevcu, nad kojima RBA ima zalog I reda u nadležnosti Općinskog suda u Sesvetama., u naravi stan oznake PZ-3.2 B13, površine 56,50 m2, procijenjenje vrijednosi u iznosu od 76.327,37 EUR. Stan je upisan u Zk. ul. 7615, poduložak 5, k.o. Sesvetski Kraljevce i to 182/10000 dijela kč.br. 520 u naravi zgrada br. 17/a, 17/b, 17/c i 17/d Blage Zadre površine 1254 m2 i dvorište Blage Zadre površine 1870 m2. Nekretnina se na prvoj javnoj dražbi ne može prodati ispod 2/3 od procijenjene vrijednosti,  koja iznosi 363.833,12 kune
 
Javna dražba počinje za:
20dana10sati.

Lokacija: Sesvetski Kraljevec

Vrijednost: 545.749,68 kuna

Detaljnije informacije

Kuća u Heleni
Za 15.12.2017. godine. godine zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog građanskog suda u Zagrebu, k.o. Helena. Utvrđena vrijednost nekretnine je 483.000,00 kuna. Nekretnina se na II. javnoj dražbi ne može prodati ispod 1/2 od procijenjene vrijednosti.
 
Javna dražba počinje za:
21dana10sati.

Lokacija: Helena

Vrijednost: 483.000,00 kuna

Detaljnije informacije

Stan u Marčeljima
Za 18.12.2017. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Rijeci, k.o. Marčelji. Utvrđena vrijednost nekretnine je 533.270,00 kuna. Nekretnina se na I. javnoj dražbi ne može prodati ispod 2/3 od procijenjene vrijednosti.
 
Javna dražba počinje za:
24dana8sati.

Lokacija: Marčelj

Vrijednost: 533.270,00 kuna

Detaljnije informacije

Kuća i zemljište u Ogulinu
Za 18.12.2017. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnina nad kojima RBA ima zalog I reda u nadležnosti Općinskog suda u Ogulinu. Radi se o slijedećim nekretninama na kojima RBA ima zalog I reda i to: oranica Gnjatovićka u Prapuća površine 331 čhv,  kt.čs. br. 1177/2  zk.ul. 2553 KO Ogulin. Procijenjena vrijednost nekretnine iznosi 55.354,84 kune. Oranica Gnjatovićka površine 336 čhv, kč.br. 1176/2 i kuća, gospodarska i poslovna zgrada, temelj, zgrada dvor i oranica površine 301 čhv, kt.čs. 1176/2. Sve upisano u zk.ul. 5766 KO Ogulin. Procijenjena vrijednost nekretnine iznosi 1,477.494,02 kune. Nekretnina se na prvoj javnoj dražbi ne može prodati ispod 2/3 od procijenjene vrijednosti.
Javna dražba počinje za:
24dana9sati.

Lokacija: Ogulin

Vrijednost: 1,532.848,86 kuna

Detaljnije informacije

Kuća. dvorište i zemljišta u Dišniku
Za 05.12.2017.- 18.12.2017. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Bjelovaru, Stalna služba u Gaređnici, k.o. Dišnik. Utvrđena vrijednost nekretnine je 4.522,90 kune. Nekretnina se na I. javnoj dražbi ne može prodati ispod iznosa od 3.618,34 kuna.
 
Javna dražba počinje za:
24dana22sata.

Lokacija: Dišnik

Vrijednost: 4.522,90 kune

Detaljnije informacije

Stan u Sesvetama
Za 21.12.2017. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog građanskog suda u Zagrebu, k.o. Sesvete. Utvrđena vrijednost nekretnine iznosi 389.795,64 kuna. Nekretnina se na I. javnoj dražbi ne može prodati ispod 2/3 od procijenjene vrijednosti.
Javna dražba počinje za:
27dana10sati.

Lokacija: Sesvete

Vrijednost: 389.795,64 kuna

Detaljnije informacije

Kuća i dvorište u Stubičkim Toplicama
Za 12.12.2017.- 29.12.2017.  godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Zlataru, Stalna služba u Zaboku, k.o. Strmec Stubički. Utvrđena vrijednost nekretnine je 529.282,36 kune. Nekretnina se na I. javnoj dražbi ne može prodati ispod iznosa od 423.425,88 kuna.
Javna dražba počinje za:
33dana22sata.

Lokacija: Stubičke Toplice

Vrijednost: 529.282,36 kune

Detaljnije informacije

Stan u Vodnjanu
Za 21.12.2017.- 08.01.2017. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Puli, Stalna služba u Rovinju, k.o. Vodnjan. Utvrđena vrijednost nekretnine je 378.273,21 kune. Nekretnina se na I. javnoj dražbi ne može prodati ispod iznosa od 302.618,57 kuna.
Javna dražba počinje za:
45dana22sata.

Lokacija: Vodnjan

Vrijednost: 378.273,21 kune

Detaljnije informacije

Kuća i dvorište u Zagrebu
Za 21.12.2017. - 08.01.2017. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog građanskog suda u Zagrebu, k.o. Vrapče Novo. Utvrđena vrijednost nekretnine je 88.000,00 kuna. Nekretnina se na I. javnoj dražbi ne može prodati ispod iznosa od 70.400,00 kuna.
Javna dražba počinje za:
45dana22sata.

Lokacija: Zagreb

Vrijednost: 88.000,00 kuna

Detaljnije informacije

Poslovni prostori u Zagrebu
Za 17.01.2018. godine zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnine  nad kojom RBA ima zalog I reda u nadležnosti Trgovačkog  suda u Zagrebu. Radi se o slijedećoj nekretnini na kojom RBA ima zalog I reda i to: A) zk. ul. 29025 k.o. Grad Zagreb, čkbr. 4810/62, stambeno poslovna zgrada, Ozaljska ulica br. 87, površine 401 m2, povezano s vlasništvom posebnog dijela stambeno poslovne zgrade – 7. Suvlasnički dio: 461/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7) – Poslovni prostor P 2 na prvom katu na južnoj strani zgrade, korisne površine 84,35 m2, u nacrtima ispunjene tlocrtne površine označene svijetlosmeđom bojom, B) zk. ul. 29025 k.o. Grad Zagreb, čkbr. 4810/62 stambeno poslovna zgrada, Ozaljska ulica br. 87, površine 401 m2, povezano s vlasništvom posebnog dijela stambeno poslovne zgrade – 8. Suvlasnički dio: 600/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-8) – Poslovni prostor P 3 na prvom katu na sjeverozapadnoj strani zgrade, korisne površine 109,79 m2, u nacrtima ispunjene tlocrtne površine označen oker bojom. Vrijednost nekretnina navedenih pod A) i B) utvrđuje se u jedinstvenom iznosu od 2,475.000,00 kuna. Nekretnine se prodaju kao jedna ekonomsko-poslovna cjelina. Nekretnina se na II. javnoj dražbi ne može prodati ispod 1/3 od procijenjene vrijednosti tj. ispod 816.750,00 kuna.
 
Javna dražba počinje za:
54dana8sati.

Lokacija: Zagreb

Vrijednost: 2,475.000,00 kuna

Detaljnije informacije

 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: