Najave Sudskih Prodaja

Stan u Zagrebu
Za 12.07.- 25.07.2017. godine zakazana j I. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog građanskog suda u Zagrebu, k.o. Centar. Utvrđena vrijednost nekretnina je 411.000,00 kuna. Nekretnina se na prvoj dražbi ne može prodati ispod iznosa od 328.800,00 kuna.
Javna dražba počinje za:
3dana5sati.

Lokacija: Zagreb

Vrijednost: 411.000,00 kuna

Detaljnije informacije

Stambeni objekt u Štitaru
U periodu od 13.07.2017. do 26.07.2017. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Vukovaru, SS Županja. Utvrđena vrijednost nekretnine je 186.738,64 kuna. Nekretnina se na I. javnoj dražbi ne može prodati ispod iznosa od 149.390,91 kuna.
Javna dražba počinje za:
4dana11sati.

Lokacija: Štitar

Vrijednost: 186.738,64 kuna

Detaljnije informacije

Stan i garaža u Zagrebu
Dana 19.05.2017. započela je I. elekronička javna dražba za prodaju nekretnine putem FINA-e, koja završava 09.08.2017. u 23:59:59 sati. Predmet prodaje: - stan 93,70 m2 upisan u zk.ul.br. 3809, poduložak 22, k.o. Trnje kod zk odjela OGS-a u Zagrebu - početna cijena za nadmetanje: 977.976,75 kuna, - garaža 20,94 m2 upisana u zk.ul.br. 3809, poduložak 492, k.o. Trnje kod zk odjela OGS-a u Zagrebu - početna cijena za nadmetanje: 99.060,16 kuna. Ponude u I. elektroničkoj javnoj dražbi prikupljaju se elektroničkim putem od 27.07.2017. s početkom u 00:00 sati do 09.08.2017. u 23:59 sati. U elektroničkoj javnoj dražbi kao ponuditelji mogu sudjelovati samo pravne i fizičke osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu sukladno pozivu u prilogu. Osobe zainteresirane za kupnju mogu razgledati nekretninu 29.05.2017. u 13 sati u Zagrebu, Folnegovićeva 1a.
Javna dražba počinje za:
18dana5sati.

Lokacija: Zagreb

Vrijednost: 1,077.036,91 kuna

Detaljnije informacije

Kuća i dvorište u Sotinu
Za 02.08.-16.08.2017. godine zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Vukovaru, k.o. Sotin. Utvrđena vrijednost nekretnine je 150.000,00 kuna. Nekretnina se na II. javnoj dražbi ne može prodati ispod iznosa od 90.000,00 kuna.
Javna dražba počinje za:
25dana5sati.

Lokacija: Sotin

Vrijednost: 150.000,00 kuna

Detaljnije informacije

Kuća, dvorište i gospodarske zgrade u Šušnjari
Za 02.08.-16.08.2017. godine zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Velikoj Gorici, k.o. Šušnjari. Utvrđena vrijednost nekretnine je 260.000,00 kuna. Nekretnina se na II. javnoj dražbi ne može prodati ispod iznosa od 156.000,00 kuna.
Javna dražba počinje za:
25dana5sati.

Lokacija: Šušnjara

Vrijednost:

Detaljnije informacije

Kuća i dvorište u Sarvašu
Za 09.08.-23.08.2017. godine zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Osijeku, k.o. Sarvaš. Utvrđena vrijednost nekretnine je 416.000,00 kuna. Nekretnina se na II. javnoj dražbi ne može prodati ispod iznosa od 249.600,00 kuna.
Javna dražba počinje za:
32dana5sati.

Lokacija: Sarvaš 

Vrijednost: 416.000,00 kuna

Detaljnije informacije

Stan u Zagrebu
Za 09.08.-23.08.2017. godine zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u N. Zagrebu, k.o. Novi Zagreb. Utvrđena vrijednost nekretnine je 143.686,00 kuna. Nekretnina se na II. javnoj dražbi ne može prodati ispod iznosa od 86.211,60 kuna.
Javna dražba počinje za:
32dana5sati.

Lokacija: Zagreb

Vrijednost: 143.686,00 kuna

Detaljnije informacije

Kuća i dvorište u Nedeljancu
Za 29.08.2017. godine zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Varaždinu, k.o. Nedeljanec. Utvrđena vrijednost nekretnina u vlasništvu ovršenika je 239.750,00 kuna. Nekretnine se na II. javnoj dražbi ne mogu prodati ispod 1/3 utvrđene vrijednosti odnosno ne za manje od 79.917,00 kuna
Javna dražba počinje za:
37dana14sati.

Lokacija: Nedeljanec

Vrijednost: 239.750,00 kuna

Detaljnije informacije

Kuća i dvorište u Kusonju
Za 17.08.-30.08.2017. godine zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Bjelovaru, k.o. Kusonje. Utvrđena vrijednost nekretnine je 247.093,00 kune. Nekretnina se na II. javnoj dražbi ne može prodati ispod iznosa od 148.255,80 kuna.
Javna dražba počinje za:
39dana5sati.

Lokacija: Kusonje

Vrijednost: 247.093,00 kune

Detaljnije informacije

Kuća i dvorište u Samoboru
Za 31.08.2017. godine zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Novom Zagrebu, stalna služba u Samoboru. Utvrđene vrijednost nekretnina je 466.507,50 kuna. Nekretnine se na II. javnoj dražbi ne mogu prodati ispod 1/2 procjenjene vrijednosti.
Javna dražba počinje za:
39dana15sati.

Lokacija: Samobor

Vrijednost: 466.507,50 kuna

Detaljnije informacije

Stan u Zagrebu
Za 31.08.-13.09.2017. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u N. Zagrebu, k.o. Novi Zagreb. Utvrđena vrijednost nekretnine je 509.164,00 kune. Nekretnina se na I. javnoj dražbi ne može prodati ispod iznosa od 407.331,20 kuna.
Javna dražba počinje za:
53dana5sati.

Lokacija: Zagreb

Vrijednost: 509.164,00 kune

Detaljnije informacije

Zemljište u Bojnikovcu
Za 20.09.2017. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog suda u Bjelovaru, Stalna služba u Križevcima, k.o. Bojnkovec. Utvrđena vrijednost nekretnine je 17.409,50 kuna. Nekretnine se na II javnoj dražbi ne mogu prodati ispod 2/3 utvrđene vrijednosti
Javna dražba počinje za:
59dana17sati.

Lokacija: Bojnikovec

Vrijednost: 7.409,50 kuna

Detaljnije informacije

Stan u Zagrebu
Za 26.09.2017. zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnine, koje će se održati u zgradi Općinskog suda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84, soba 130/I. Utvrđena vrijednost nekretnina u vlasništvu ovršenika je 370.850,59 kuna. Nekretnine se na II. javnoj dražbi ne mogu prodati ispod 1/3 utvrđene vrijednosti odnosno ne za manje od 123.616,86 kuna
 
Javna dražba počinje za:
65dana14sati.

Lokacija: Zagreb

Vrijednost: 370.850,59 kuna

Detaljnije informacije

Poslovni prostor u Zagrebu
 Za 28.09.2017. godine zakazana je II. javna dražba za prodaju nekretnine, koje će se održati u zgradi Općinskog suda u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 84, soba 307/III. 
Utvrđena vrijednost nekretnina u vlasništvu ovršenika je 769.014,00 kuna. Nekretnine se na II. javnoj dražbi ne mogu prodati ispod 1/3 utvrđene vrijednosti odnosno ne za manje od 256.338,00 kuna
Javna dražba počinje za:
67dana15sati.

Lokacija: Zagreb

Vrijednost: 769.014,00 kuna

Detaljnije informacije

Kuća u Slavonskom Brodu
Za 19.10.2017.. godine zakazana je I. javna dražba za prodaju nekretnine u nadležnosti Općinskog  suda u Slavonskom Brodu. Utvrđena vrijednost nekretnina u vlasništvu ovršenika 1/2 dijela je 332.000,00 kuna. Nekretnine se na I. javnoj dražbi ne mogu prodati ispod 2/3 procjenjene vrijednosti
 
Javna dražba počinje za:
88dana15sati.

Lokacija: Slavonski Brod

Vrijednost: 332.000,00 kuna

Detaljnije informacije

 

Pošaljite upit

Ime i prezime:
Telefon:
E-mail adresa:
 
Poruka: